• Termostatos de regulación unipolares: Familias NT y TM

  • Termostatos de regulación tripolares: Familia VCTK

  • Termostatos de seguridad unipolares: Familia SP

  • Termostatos de seguridad bipolares: Familia SB y VCDS

  • Termostatos de seguridad tripolares: Familia VCTS