• Termostatos de regulación unipolares: Familias NT y TM

  • Termostatos de seguridad unipolares: Familia SP

  • Termostatos de seguridad tripolares: Familia VCTS